Isännöinti on isännöitsijän harjoittamaa asiantuntijapalvelua, asioiden valmistelua ja esittelyä taloyhtiön hallitukselle ja yhtiökokoukselle sekä näiden päätösten toteuttamista.

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja. Hän tekee yhteistyötä taloyhtiön hallituksen, asukkaiden ja palveluntuottajien kanssa.

Isännöintialan ammattilaisten muita työnimikkeitä voivat olla isännöitsijän ohella kiinteistöpäällikkö tai manageri.

Isännöitsijän vähimmäistehtävä asunto-osakeyhtiössä on huolehtia taloyhtiön juoksevasta hallinnosta taloyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöinti huolehtii siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tämä on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa.

  • Isännöitsijä on päätöksenteon, pitkäjänteisyyden, suunnitelmallisuuden ja tavoitteiden asettamisen, taloyhtiön hankintojen ja palveluiden järjestämisen sekä taloyhtiön talouden ja viestinnän asiantuntija.
  • Isännöitsijälle ei voi soittaa, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Käytännön asioista, kuten rikkinäisestä rappukäytävän valosta tulee olla suoraan yhteydessä huoltoyritykseen.
  • Ylin päätäntävalta taloyhtiössä on yhtiökokouksella. Isännöinti varmistaa, että kokouksen päätösehdotukset ovat valmisteltuja.
  • Hyvinkin johdetussa taloyhtiössä kaikki isännöitsijän tekemä työ ei välttämättä näy suoraan asukkaalle. Isännöinti huolehtii siitä, että taloyhtiön arki sujuu, asumiskustannukset ovat ennakoitavia ja korjaukset suunnitelmallisia.
  • Isännöitsijä on laaja-alainen ammattilainen. Hän muun muassa suunnittelee ja seuraa taloyhtiön taloutta, hankkii taloyhtiölle tarvittavat palvelut ja huolehtii, että ne toimivat sopimusten mukaisesti.

Isännöinnin rooli kiinteistöomaisuuden hoitajana on erittäin merkittävä.

Kysy lisää isännöintipalveluista!